Einde van deze blog

28 10 2013

Beste Babbersmolenliefhebbers,

Deze blog is opgezet in 2011 toen de Babbersmolen de finale bereikte van de BankGiro Loterij Molenprijs. Zijn doel was het om zoveel mogelijk mensen op onze molen te laten stemmen en zo de Molenprijs binnen te halen. Dat is niet gelukt. Maar het heeft heel wat los gemaakt. Wat eens een onbekende en onbeminde molenromp was, verscholen in het groen tussen Schiedam en Vlaardingen, werd ineens weer gezien als waardevol om te bewaren en zelfs te herstellen.

Dik twee jaar later is ons doel behaald. De molen is gerestaureerd en op 18 oktober j.l. officieel geopend. In deze blog kunt u de reis van molenprijsfinale tot opening terug lezen, evenals wat achtergrondinformatie over deze bijzondere molen. Nu de Babbersmolen is gerestaureerd wordt deze blog niet meer bijgehouden. Hij zal nog wel enige tijd op internet beschikbaar blijven.

Voor actuele informatie verwijzen u graag door naar facebook.com/babbersmolen. Daar kunt u de Babbersmolen blijven volgen en horen wij graag wat u er zelf van vindt.

 

Dank voor uw interesse!

Stichting de Schiedamse Molens

Openingsweekend 19 & 20 oktober

16 10 2013

Het nieuwe scheprad doet het goed (bron: facebook.com/babbersmolen)

Met de montage van het imposante scheprad kan de oudste stenen poldermolen van Nederland weer draaien èn water malen. Daarmee is een restauratieperiode van meerdere jaren beëindigd en de Babbersmolen uit 1710 in oude luister hersteld. Slechts drie jaar na de succesvolle herbouw van moutmolen De Kameel is Stichting de Schiedamse Molens bijzonder trots op deze nieuwe mijlpaal. In het weekend van 19 en 20 oktober is iedereen van harte welkom om het eindresultaat met eigen ogen te aanschouwen.

molen De Kameel

molen De Kameel

Lange adem
Hoewel er in de jaren ’90 van de twintigste eeuw al restauratieplannen waren heeft het herstel lang geduurd. Zoals altijd bij dit soort projecten ligt de kiem van het succes bij een kleine groep enthousiastelingen. Daarna is het vooral een kwestie van een lange adem die nodig is om anderen te overtuigen, financiering te vinden en onvermijdelijke tegenslagen te overwinnen. Jan Klitsie, molencoördinator bij erfgoedbeheerder De Schiedamse Molens zegt hierover: “Onze stichting heeft zich samen met de Schiedamse molenvrijwilligers hard gemaakt voor het herstel van de Babbersmolen maar vond aanvankelijk weinig medestanders. Schiedam is vooral bekend om zijn reusachtige brandersmolens in het historische centrum wat de hoogste molens ter wereld zijn. De Babbersmolen ligt echter verscholen in het groen aan de rand van de stad. En onbekend maakt nu eenmaal onbemind. De herbouw van één van die ‘Schiedamse reuzen’, molen De Kameel, slokte bovendien een behoorlijk deel van onze capaciteit op.”
STEM NU OP DE BABBERSMOLEN

Een doorbraak kwam door de finaleplaats in de landelijke BankGiro Loterij Molenprijs wat de directe aanleiding was voor deze babbersblog. Het zorgde bij veel partijen voor een hernieuwde kennismaking met dit vergeten rijksmonument. Echt aan de slag kon men na het winnen van de provinciale molenbiotoopprijs. Hiermee kon de molenbiotoop (de directe omgeving van de molen, belangrijk voor voldoende windvang) sterk worden verbeterd. Het bijzondere aan de Babbersmolen is niet alleen zijn ouderdom maar ook het gebied direct om de molen. Dit is één van de laatste restjes oorspronkelijk polderlandschap van het ooit weidse Midden-Delfland. foto Vlietland BabbersmolenBij het herstel van dit vlietlandje aan de historische Poldervaart zijn typische landschapselementen als een wilgengriend en eendenkooi teruggevonden. Samen met de weer aan te leggen moestuin op het molenerf vormden zij een extra inkomstenbron voor het doorgaans arme molenaarsgezin.
Een belangrijke succesfactor was de samenwerking met veel andere partijen waaronder het volkstuincomplex Vijfsluizen waar de molen inmiddels midden in stond. “Draagvlak is cruciaal om tot een goed resultaat te komen.” aldus Klitsie.

Toekomst
Terwijl het grote publiek op zaterdag 19 en zondag 20 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur de molen kan bewonderen zal de officiële opening al op vrijdag plaats vinden. Deze zal worden verricht door de heer mr. Van Haersma Buma, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland en de heer Post, telg uit een oud molenaarsgeslacht en kleinzoon van de laatste molenaar op de Babbersmolen. Delfland blijft in de toekomst betrokken bij de molen. Want, hoewel deze voor de waterhuishouding niet meer nodig is, leent de Babbersmolen zich wel uitstekend voor watereducatieprojecten.

Artist impression: DPI Animation House

Artist impression: DPI Animation House

Met de restauratie van de molen en de inpandige oude molenaarswoning is er nog geen einde gekomen aan de bouwactiviteiten. Volgend jaar zal het machinistenhuisje worden aangepast om ook in de toekomst bewoning mogelijk te maken. Belangrijker is echter de verbouwing van de schuur op het molenerf tot bezoekersruimte. Deze zal na voltooiing educatieve en andere activiteiten faciliteren.
De jury van de provinciale molenprijs noemde de Babbersmolen ooit het best bewaarde geheim van Schiedam. Dat zal hij na het openingsweekend vast en zeker niet meer zijn.

De Babbersmolen kan weer draaien

5 12 2012

Na meer dan 90 jaar heeft de Babbersmolen zijn wiekenkruis terug en heeft Schiedam weer een draaiende poldermolen. Nadat onlangs de roeden zijn gestoken, zijn ze deze week opgehekt en gebruiksklaar gemaakt. Met behulp van een telescoopkraan is, naast de roeden, ook het staartwerk aangebracht dat nodig is om vanaf de houten balie de kap op de wind te kunnen draaien.

Babbersmolen met schapenDe Babbersmolen is de oudste nog bestaande stenen poldermolen van Nederland. Hij staat aan de rand van Schiedam op het volkstuincomplex Vijfsluizen. In 1924 werd zijn wiekenkruis vervangen door een dieselmotor die de decennia daarna het scheprad aan zou drijven. Na jaren van leegstand en verval nam stichting De Schiedamse Molens in 2003 de molen over van de gemeente met de opdracht deze volledig te herstellen.

Babbersmolen met wiekenAanvankelijk verliepen de herstelwerkzaamheden traag omdat de herbouw van molen De Kameel voorrang kreeg. Dit jaar ging het echter erg snel. De balie, de kap en het gaande werk zijn teruggebracht en er kan nu worden proefgedraaid. Een groot obstakel is nog het machinistenhuisje naast de molen. Dit was gebouwd als nieuwe huisvesting voor de molenaar nadat in zijn woning in de molen de grote dieselmotor werd geplaatst. Men ging er van uit dat er nooit meer op wind zou worden gemalen. Nu belemmert het huis echter de ronddraaiende wieken en het kruien van de kap. Volgend jaar zal worden begonnen aan verplaatsing dan wel vervanging van de woning.
De komende maanden worden het gaande werk en het scheprad afgemaakt. Uiteindelijk doel is om de poldermolen weer water te laten malen. Dit is goed voor de waterkwaliteit en kan onder meer worden gebruikt bij techniekeducatieprojecten.

De feestelijke ingebruikname van de Babbersmolen zal ergens in 2013 plaatsvinden. Wandelaars en fietsers langs de Poldervaart kunnen nu al genieten van een complete windmolen die op een prachtige manier de geschiedenis van dit voormalige polderlandschap vertelt.

Uit de steigers

29 10 2012

Vorige week is de Babbersmolen weer tevoorschijn gekomen uit de steigers. En wat ziet hij er mooi uit! Ter vergelijking een foto in z’n slechtste staat jaren ’60 vorige eeuw. Op de oude foto is zichtbaar wat er ooit in het grijze vlak moet terugkomen: een oude reclame van Quaker Havermout.

Nu de steiger weg is, is ook de prachtige rietgedekte kap zichtbaar. De baard toont drie jaartallen en drie wapenschildjes:

1710: bouwjaar stenen Babbersmolen
1888: jaar waarin de molen 3 meter werd verhoogd wegens de aangelegde spoordijk
2012: restauratiejaar

wapen met klavertjes: Babberspolder
wapen met ster: Vlaardinger-ambacht
wapen met leeuw en schuine balk: Schiedam

foto Babbersmolen

Viervoeters op het vlietland

10 09 2012

VockestaertSinds vorige week vrijdag staat er een kleine kudde schapen op het vlietlandje bij de Babbersmolen. Hun taak is eenvoudig: alles opeten wat ze te pakken kunnen krijgen. Nadat het vlietland in januari en februari dit jaar helemaal was blootgelegd is het inmiddels weer een rimboe geworden. We vertrouwen op de kaken van deze levende maaimachines dat het open karakter van het vlietland in stand blijft.

schaapjesDe schapen horen bij de schaapskudde van Agrarische Natuurvereniging Vockestaert uit Midden-Delfland. We zijn erg blij met hun medewerking, ook omdat dit de historische band van de Babbersmolen met Midden-Delfland verder versterkt.

Babbersmolen open tijdens Monumentendag

5 09 2012

rieten kap Babbersmolen in aanbouwOp zaterdag 8 september a.s. is de Babbersmolen te bezichtigen tijdens de Open Monumentendagen. Hoewel nog lang niet klaar (hij staat zelfs nog in de steigers) kon de molen niet achterblijven.  Het thema dit jaar is namelijk ‘Groen van toen en nu’. Een fietsroute leidt langs monumenten in het groen en groene monumenten. U bent van harte welkom op de begane grond en de balie. Vanaf het pad kunt u de nieuwe kap bewonderen die op dit moment wordt bekleedt met riet. Er is een molenmaker aanwezig om alles te vertellen over de huidige restauratiewerkzaamheden.

Ook veel andere Schiedamse molens zijn zaterdag a.s. vrij te bezichtigen. Het gaat om: Museummolen De Nieuwe Palmboom, molen De Walvisch, molen De Vrijheid en molen De Drie Koornbloemen. Kijk in het programma voor meer informatie.

Openingstijden Babbersmolen: 11.00 uur tot 17.00 uur logo omd
Volledig programma Schiedam: klik hier
Fietsroute: af te halen bij o.a. VVV, bibliotheek en stadskantoor

De kap zit erop!

27 08 2012