Einde van deze blog

28 10 2013

Beste Babbersmolenliefhebbers,

Deze blog is opgezet in 2011 toen de Babbersmolen de finale bereikte van de BankGiro Loterij Molenprijs. Zijn doel was het om zoveel mogelijk mensen op onze molen te laten stemmen en zo de Molenprijs binnen te halen. Dat is niet gelukt. Maar het heeft heel wat los gemaakt. Wat eens een onbekende en onbeminde molenromp was, verscholen in het groen tussen Schiedam en Vlaardingen, werd ineens weer gezien als waardevol om te bewaren en zelfs te herstellen.

Dik twee jaar later is ons doel behaald. De molen is gerestaureerd en op 18 oktober j.l. officieel geopend. In deze blog kunt u de reis van molenprijsfinale tot opening terug lezen, evenals wat achtergrondinformatie over deze bijzondere molen. Nu de Babbersmolen is gerestaureerd wordt deze blog niet meer bijgehouden. Hij zal nog wel enige tijd op internet beschikbaar blijven.

Voor actuele informatie verwijzen u graag door naar facebook.com/babbersmolen. Daar kunt u de Babbersmolen blijven volgen en horen wij graag wat u er zelf van vindt.

 

Dank voor uw interesse!

Stichting de Schiedamse Molens

Advertenties
De Babbersmolen kan weer draaien

5 12 2012

Na meer dan 90 jaar heeft de Babbersmolen zijn wiekenkruis terug en heeft Schiedam weer een draaiende poldermolen. Nadat onlangs de roeden zijn gestoken, zijn ze deze week opgehekt en gebruiksklaar gemaakt. Met behulp van een telescoopkraan is, naast de roeden, ook het staartwerk aangebracht dat nodig is om vanaf de houten balie de kap op de wind te kunnen draaien.

Babbersmolen met schapenDe Babbersmolen is de oudste nog bestaande stenen poldermolen van Nederland. Hij staat aan de rand van Schiedam op het volkstuincomplex Vijfsluizen. In 1924 werd zijn wiekenkruis vervangen door een dieselmotor die de decennia daarna het scheprad aan zou drijven. Na jaren van leegstand en verval nam stichting De Schiedamse Molens in 2003 de molen over van de gemeente met de opdracht deze volledig te herstellen.

Babbersmolen met wiekenAanvankelijk verliepen de herstelwerkzaamheden traag omdat de herbouw van molen De Kameel voorrang kreeg. Dit jaar ging het echter erg snel. De balie, de kap en het gaande werk zijn teruggebracht en er kan nu worden proefgedraaid. Een groot obstakel is nog het machinistenhuisje naast de molen. Dit was gebouwd als nieuwe huisvesting voor de molenaar nadat in zijn woning in de molen de grote dieselmotor werd geplaatst. Men ging er van uit dat er nooit meer op wind zou worden gemalen. Nu belemmert het huis echter de ronddraaiende wieken en het kruien van de kap. Volgend jaar zal worden begonnen aan verplaatsing dan wel vervanging van de woning.
De komende maanden worden het gaande werk en het scheprad afgemaakt. Uiteindelijk doel is om de poldermolen weer water te laten malen. Dit is goed voor de waterkwaliteit en kan onder meer worden gebruikt bij techniekeducatieprojecten.

De feestelijke ingebruikname van de Babbersmolen zal ergens in 2013 plaatsvinden. Wandelaars en fietsers langs de Poldervaart kunnen nu al genieten van een complete windmolen die op een prachtige manier de geschiedenis van dit voormalige polderlandschap vertelt.

Viervoeters op het vlietland

10 09 2012

VockestaertSinds vorige week vrijdag staat er een kleine kudde schapen op het vlietlandje bij de Babbersmolen. Hun taak is eenvoudig: alles opeten wat ze te pakken kunnen krijgen. Nadat het vlietland in januari en februari dit jaar helemaal was blootgelegd is het inmiddels weer een rimboe geworden. We vertrouwen op de kaken van deze levende maaimachines dat het open karakter van het vlietland in stand blijft.

schaapjesDe schapen horen bij de schaapskudde van Agrarische Natuurvereniging Vockestaert uit Midden-Delfland. We zijn erg blij met hun medewerking, ook omdat dit de historische band van de Babbersmolen met Midden-Delfland verder versterkt.

De kap zit erop!

27 08 2012
Bezoek de Babbersmolen tijdens Midden-Delfland Dag

6 06 2012

MDD 2012Op 12 juni is er een avondfietstocht langs de Poldervaart met gids. Aansluitend volgt een bezoek aan de Babbersmolen waar molenmaker Rob Batenburg de restauratie van deze bijzondere poldermolen zal toelichten.

Meer informatie en inschrijving

Op 16 juni tijdens Midden-Delfland Dag is de Babbersmolen te bezichtigen van 11.00 – 16.00 uur. Ook dan zijn er gidsen aanwezig om u rond te leiden.

Meer informatie

IJspret en takkezooi

13 02 2012

Leerlingen van SG Spieringshoek (‘De leukste school van Nederland’ in 2011) schaatsen graag op de Poldervaart. Nu al een mooi gezicht. Straks nog mooier als het vlietlandje is hersteld en de molen weer in volle glorie draait.

foto ijspret

 

De werkzaamheden gingen ondertussen gewoon door. Al het afgezaagde hout moet worden verzameld en takken worden versnipperd.

foto afvoeren hout

Herstel vlietlandje begonnen

28 01 2012

Het verwilderde gebied tussen de Babbersmolen en de Poldervaart wordt langzaam maar zeker hersteld tot het originele open polderlandschap dat het ooit was. Een groep van volkstuinhouders en molenvrijwilligers ging vandaag de bramenstruiken en het klein hakhout te lijf die het gebied volledig hadden overwoekerd.

Vlietlandje bij de Babbersmolen

Vlietlandje bij de Babbersmolen

Foto Herstel Vlietlandje Babbersmolen

Afvoeren van snoeihout

Er kwamen verrassende landschapselementen bloot zoals een mooi dijkje en een doodlopende bochtige waterinham waar ooit wellicht een eendenkooi heeft gestaan. Ook werden de contouren van een klein griend weer zichtbaar. Dit is een vochtige akker waar wilgentenen op worden verbouwd.  De wilgen waren in de loop der jaren flink doorgeschoten maar kunnen gewoon weer worden teruggesnoeid tot aanvaardbare hoogte.

foto zichtbaar geworden dijklichaam

Zichtbaar geworden dijklichaam

Eind februari zullen naast de griend ook de resterende bomen worden gesnoeid of gekapt. Over een tijd kunnen de Schiedammers weer kennis maken met het oude cultuurland dat door de vele stadsuitbreidingen in de 20e eeuw overal is verdwenen. Wellicht dat dit ze de weg wijst naar het mooie Midden-Delfland dat zich meteen ten noorden van Schiedam uitstrekt.

Foto Het werk zit er op

Uitblazen naast de molen