De Babbersmolen krijgt weer een kap

17 08 2012

In de steigersTerwijl het vlietlandje in bloei staat is de Babbersmolen veranderd in een futuristisch ogende toren. Oorzaak zijn de steigers die rondom de molen zijn neergezet ter voorbereiding op de komende werkzaamheden. Maandag 20 augustus zullen de molenmakers van Restauratie Werkplaats Schiedam vanaf 7.00 uur ’s ochtends de kap ter plekke opbouwen. Door de moeilijk bereikbare en drassige locatie kan de kap namelijk niet als geheel worden geplaatst. Alle onderdelen moeten bijna stuk voor stuk met een hijskraan worden opgetakeld. Op hoogte zal alles dan worden gemonteerd. Ook de wiekenas en het bovenwiel worden geplaatst. Al met al kan dit de hele dag duren.

Naar verwachting zal de rietdekker eind augustus aan de slag gaan. De poldermolen krijgt, anders dan bij de brandersmolens in de stad, een rieten dakbedekking. Daarna volgen weken van afwerking om vervolgens de roeden te steken. Hoewel de werkzaamheden dan nog lang niet zijn afgerond is dat het moment dat de molen na zo’n 90 jaar weer kan draaien. Als alles naar planning verloopt zal dit begin november zijn.

De Babbersmolen is de enige overgebleven poldermolen van Schiedam. Alle andere molens langs de Poldervaart zijn verdwenen of omgebouwd tot woonhuis. Als opdrachtgever van de restauratie is de montage van de kap voor stichting De Schiedamse Molens een nieuwe mijlpaal. Na de balie krijgt de molenromp nu nog meer het aanzicht van een molen.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om het hijsen en de montage vanaf het volkstuinpad te volgen. Bij veel wind of regen kunnen de werkzaamheden echter worden afgelast.

Advertenties
Bezoek de Babbersmolen tijdens Midden-Delfland Dag

6 06 2012

MDD 2012Op 12 juni is er een avondfietstocht langs de Poldervaart met gids. Aansluitend volgt een bezoek aan de Babbersmolen waar molenmaker Rob Batenburg de restauratie van deze bijzondere poldermolen zal toelichten.

Meer informatie en inschrijving

Op 16 juni tijdens Midden-Delfland Dag is de Babbersmolen te bezichtigen van 11.00 – 16.00 uur. Ook dan zijn er gidsen aanwezig om u rond te leiden.

Meer informatie

Vlietland zo goed als klaar

29 02 2012

Op een voorjaarsachtige dag heeft een grote groep vrijwilligers het vlietlandje verder opgeschoond. Alle losse takken zijn verwijderd en het laatste snoeiwerk is gedaan. Er is een prachtig polderlandschap in het klein te voorschijn gekomen .

foto lunch op de BabbersmolenNa bijna 90 jaar kon de lunch weer genuttigd worden op de balie (stelling) van de molen. Nu deze houten omloop is teruggebracht, krijgt de molen eindelijk weer smoel. Gezien de vele opgestoken duimen van passanten wordt er ook door volkstuinbezitters en recreanten uitgekeken naar de dag dat de molen weer compleet is en draait. Naar verwachting zal dit ergens in de tweede helft van dit jaar gaan gebeuren.

foto Vlietland Babbersmolen

Nu het vlietland klaar is kan men goed de verschillende landschapselementen herkennen. Aan de bovenkant loopt een gebogen dijkje vanaf de molen naar de Poldervaart. Voor het dijkje loopt een watergang die opnieuw is uitgebaggerd en ervoor zorgt dat het vlietland weer een eiland is geworden. Rechts op de foto is een griend zichtbaar: een verzameling wilgen die voor de productie van wilgentenen bij elkaar zijn neergezet. Daaronder loopt een gebogen wateringang het vlietlandje in. Dit was vroeger een eenvoudige eendenkooi. Aan weerszijden van het water stonden schuttingen die de eendenvanger of kooiker aan het zicht van de eenden ontrok. Eén of meer lokeenden verleidden wilde eenden mee te zwemmen naar het eind van de inham waar ze in een kooi werden gelokt. De wilde eenden werden dan gevangen voor verkoop of consumptie en de lokeenden weer vrijgelaten. Mogelijk worden elementen van de eendenkooi terzijnertijd weer hersteld voor educatie. Het is niet de bedoeling weer actief eenden te vangen.

Op het vlietlandje zal binnenkort een kudde schapen te gast zijn. Zij zullen korte metten maken met alle uitlopers van braamstruiken en bomen en zo het land open houden.

Foto voorkant BabbersmolenDe komende maanden zal de aandacht zijn toegespitst op herstel van de molen zelf. De balie is bijna klaar en ook binnen gaat het hard. Er wordt gewerkt aan onderdelen van het gaande werk zoals het grote onderwiel en het bovenwiel. Op de begane grond is het schaargebint al geplaatst. Hierdoor is al goed de ruimteverdeling te ervaren tussen molenaarswoning en molendeel met de wielbak voor het onderwiel. In de woning is de schouw teruggebracht en opnieuw gestuct en betegeld. Zelfs een oude potkachel is weer aanwezig. Op het molenerf zijn rijplaten neergelegd voor de kraan die na de zomervakantie de kap moet gaan plaatsen en de roeden steken.

Aan de voorkant en zijkant van de molen komen een moestuin en boomgaardje. De aanleg hiervan zal deels moeten wachten totdat andere werkzaamheden zijn afgerond.

IJspret en takkezooi

13 02 2012

Leerlingen van SG Spieringshoek (‘De leukste school van Nederland’ in 2011) schaatsen graag op de Poldervaart. Nu al een mooi gezicht. Straks nog mooier als het vlietlandje is hersteld en de molen weer in volle glorie draait.

foto ijspret

 

De werkzaamheden gingen ondertussen gewoon door. Al het afgezaagde hout moet worden verzameld en takken worden versnipperd.

foto afvoeren hout

Herstel vlietlandje begonnen

28 01 2012

Het verwilderde gebied tussen de Babbersmolen en de Poldervaart wordt langzaam maar zeker hersteld tot het originele open polderlandschap dat het ooit was. Een groep van volkstuinhouders en molenvrijwilligers ging vandaag de bramenstruiken en het klein hakhout te lijf die het gebied volledig hadden overwoekerd.

Vlietlandje bij de Babbersmolen

Vlietlandje bij de Babbersmolen

Foto Herstel Vlietlandje Babbersmolen

Afvoeren van snoeihout

Er kwamen verrassende landschapselementen bloot zoals een mooi dijkje en een doodlopende bochtige waterinham waar ooit wellicht een eendenkooi heeft gestaan. Ook werden de contouren van een klein griend weer zichtbaar. Dit is een vochtige akker waar wilgentenen op worden verbouwd.  De wilgen waren in de loop der jaren flink doorgeschoten maar kunnen gewoon weer worden teruggesnoeid tot aanvaardbare hoogte.

foto zichtbaar geworden dijklichaam

Zichtbaar geworden dijklichaam

Eind februari zullen naast de griend ook de resterende bomen worden gesnoeid of gekapt. Over een tijd kunnen de Schiedammers weer kennis maken met het oude cultuurland dat door de vele stadsuitbreidingen in de 20e eeuw overal is verdwenen. Wellicht dat dit ze de weg wijst naar het mooie Midden-Delfland dat zich meteen ten noorden van Schiedam uitstrekt.

Foto Het werk zit er op

Uitblazen naast de molen

Babbersmolen wint provinciale molenbiotoopprijs

14 12 2011

Eind september viste de Babbersmolen nog achter het net bij een landelijke molenprijs. Nu is er meer succes met een prijsvraag van de provincie Zuid-Holland. De Schiedamse Molens mocht uit handen van Han Weber, gedeputeerde Cultureel Erfgoed, een cheque ter waarde van € 10.000,- in ontvangst nemen ter verbetering van de molenbiotoop. Dit onder goedkeurend oog van de heer Grijzen, wethouder Cultuur van Schiedam.

De molenbiotoop is het gebied rondom een windmolen dat van invloed is op de windvang van de wieken. Elk object in dit gebied, zoals een boom of een gebouw, belemmert die windvang. Vandaag de dag zien steeds meer molens hun molenbiotoop bedreigd door oprukkende bebouwing of doorschietend groen. De provincie Zuid-Holland wil deze ontwikkeling keren met een speciale molenbiotoopprijs omdat molens belangrijk zijn in het Zuid-Hollandse landschap. Een draaiende én goed zichtbare molen draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de provincie. Voor het behoud van de molen is het bovendien belangrijk dat deze kan draaien.

Uitreiking provinciale molenbiotoopprijs

Van links naar rechts: gedeputeerde Weber, wethouder Grijzen, de heren Scheeres en Klitsie van De Schiedamse Molens foto: provincie Zuid-Holland

 

 

Juryoordeel

Uit alle inzendingen is de Babbersmolen als winnaar tevoorschijn gekomen. De jury heeft de molen ‘het best bewaarde geheim van Schiedam’ genoemd. Op dit moment heeft de Babbersmolen de slechtste molenbiotoop van heel Zuid-Holland. Een andere belangrijke reden om de prijs toe te kennen, is dat de stichting de samenwerking aangaat met de omgeving zoals de huurders van de volkstuinvereniging en gemeente Schiedam. Wat hen tenslotte aansprak was dat stichting De Schiedamse Molens het begrip molenbiotoop ruim opvat. Ze denkt niet alleen aan het herstellen van de windvang van de molen maar zorgt er ook voor dat de molen voldoende water krijgt om te malen. Ook willen ze laten zien hoe een molenaarsgezin in de 18eeeuw leefde.

Herstel oud stukje Midden-Delfland
Met de omringende Volkstuinvereniging en de Gemeente Schiedam is een plan van aanpak besproken om herstel van de molenbiotoop op korte termijn al te bereiken. Op langere termijn kan een zodanige molenbiotoop worden gerealiseerd, dat de gerestaureerde molen bij de overwegende wind uit west en zuidwest zonder al te veel belemmeringen goed kan draaien. Op korte termijn wil de stichting zoveel mogelijk hoge bomen toppen of verwijderen die in de directe omgeving van de Babbersmolen staan. De Schiedamse Molens hecht er daarbij aan om het aantrekkelijke groene karakter van het gebied zoveel mogelijk intact te laten. Hiertoe zullen in samenwerking met Landschapsbeheer Zuid-Holland en vele vrijwilligers laagblijvende bomen of struiken worden geplant ter compensatie van verdwenen groen. Het vlietlandje bij de molen zal open blijven met enkel een zoom van knotwilgen. Dit is zoals het open polderlandschap van Midden-Delfland er vroeger uit ziet en dat zich vroeger uitstrekte van Schiedam tot aan Delft.

Geen molenprijs maar toch een beetje winnaar…

29 09 2011

Vanmiddag om 12.00 uur is de uitslag bekend geworden van de BankGiro Loterij Molenprijs 2011. Helaas heeft de Babbersmolen niet gewonnen. De winnaar is krijtmolen D’Admiraal uit Amsterdam en zij ontvangen bij deze onze felicitaties.

Met de molenprijs (een bedrag van € 50.000,-) zouden wij onze plannen met de Babbersmolen voor het grootste deel financieel gedekt hebben. Maar ook zonder zo’n startkapitaal kunnen we al aan de slag. Deelname aan de Molenprijs heeft de bekendheid van de Babbersmolen enorm vergroot en vele deuren zijn er door geopend. De Schiedamse Molens heeft dan ook alle vertrouwen dat we in de nabije toekomst deze bijzondere poldermolen met molenerf weer nieuw leven kunnen inblazen.

Alle mensen, organisaties en bedrijven die de Babbersmolen hebben geholpen met hun stem of inzet: ontzettend bedankt!

Deze blog blijft actief om de ontwikkelingen rond de Babbersmolen te volgen.