Openingsweekend 19 & 20 oktober

16 10 2013

Het nieuwe scheprad doet het goed (bron: facebook.com/babbersmolen)

Met de montage van het imposante scheprad kan de oudste stenen poldermolen van Nederland weer draaien èn water malen. Daarmee is een restauratieperiode van meerdere jaren beëindigd en de Babbersmolen uit 1710 in oude luister hersteld. Slechts drie jaar na de succesvolle herbouw van moutmolen De Kameel is Stichting de Schiedamse Molens bijzonder trots op deze nieuwe mijlpaal. In het weekend van 19 en 20 oktober is iedereen van harte welkom om het eindresultaat met eigen ogen te aanschouwen.

molen De Kameel

molen De Kameel

Lange adem
Hoewel er in de jaren ’90 van de twintigste eeuw al restauratieplannen waren heeft het herstel lang geduurd. Zoals altijd bij dit soort projecten ligt de kiem van het succes bij een kleine groep enthousiastelingen. Daarna is het vooral een kwestie van een lange adem die nodig is om anderen te overtuigen, financiering te vinden en onvermijdelijke tegenslagen te overwinnen. Jan Klitsie, molencoördinator bij erfgoedbeheerder De Schiedamse Molens zegt hierover: “Onze stichting heeft zich samen met de Schiedamse molenvrijwilligers hard gemaakt voor het herstel van de Babbersmolen maar vond aanvankelijk weinig medestanders. Schiedam is vooral bekend om zijn reusachtige brandersmolens in het historische centrum wat de hoogste molens ter wereld zijn. De Babbersmolen ligt echter verscholen in het groen aan de rand van de stad. En onbekend maakt nu eenmaal onbemind. De herbouw van één van die ‘Schiedamse reuzen’, molen De Kameel, slokte bovendien een behoorlijk deel van onze capaciteit op.”
STEM NU OP DE BABBERSMOLEN

Een doorbraak kwam door de finaleplaats in de landelijke BankGiro Loterij Molenprijs wat de directe aanleiding was voor deze babbersblog. Het zorgde bij veel partijen voor een hernieuwde kennismaking met dit vergeten rijksmonument. Echt aan de slag kon men na het winnen van de provinciale molenbiotoopprijs. Hiermee kon de molenbiotoop (de directe omgeving van de molen, belangrijk voor voldoende windvang) sterk worden verbeterd. Het bijzondere aan de Babbersmolen is niet alleen zijn ouderdom maar ook het gebied direct om de molen. Dit is één van de laatste restjes oorspronkelijk polderlandschap van het ooit weidse Midden-Delfland. foto Vlietland BabbersmolenBij het herstel van dit vlietlandje aan de historische Poldervaart zijn typische landschapselementen als een wilgengriend en eendenkooi teruggevonden. Samen met de weer aan te leggen moestuin op het molenerf vormden zij een extra inkomstenbron voor het doorgaans arme molenaarsgezin.
Een belangrijke succesfactor was de samenwerking met veel andere partijen waaronder het volkstuincomplex Vijfsluizen waar de molen inmiddels midden in stond. “Draagvlak is cruciaal om tot een goed resultaat te komen.” aldus Klitsie.

Toekomst
Terwijl het grote publiek op zaterdag 19 en zondag 20 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur de molen kan bewonderen zal de officiële opening al op vrijdag plaats vinden. Deze zal worden verricht door de heer mr. Van Haersma Buma, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland en de heer Post, telg uit een oud molenaarsgeslacht en kleinzoon van de laatste molenaar op de Babbersmolen. Delfland blijft in de toekomst betrokken bij de molen. Want, hoewel deze voor de waterhuishouding niet meer nodig is, leent de Babbersmolen zich wel uitstekend voor watereducatieprojecten.

Artist impression: DPI Animation House

Artist impression: DPI Animation House

Met de restauratie van de molen en de inpandige oude molenaarswoning is er nog geen einde gekomen aan de bouwactiviteiten. Volgend jaar zal het machinistenhuisje worden aangepast om ook in de toekomst bewoning mogelijk te maken. Belangrijker is echter de verbouwing van de schuur op het molenerf tot bezoekersruimte. Deze zal na voltooiing educatieve en andere activiteiten faciliteren.
De jury van de provinciale molenprijs noemde de Babbersmolen ooit het best bewaarde geheim van Schiedam. Dat zal hij na het openingsweekend vast en zeker niet meer zijn.

Advertenties